MÜZİK İLE İLGİLİ TANIMLAR

Müzik Nedir:Duygu ve düşüncelerimizin sesler ve sessizlikler yardımıyla anlatılması sanatıdır.

Nota Nedir:Müzikteki sesli sürelerdir.

Es(Sus) Nedir:
Müzikteki sessiz sürelerdir.

Porte Nedir:
Birbirine parelel 5 çizgi dört aralıktan oluşan üzerine nota yazılmak için kullanılan şekildir.

Anahtar Nedir:
Portenin sol baş tarafına konulan ve başladığı çizgiye adını veren şekildir.
Üç çeşit anahtar vardır:
1)
Sol anahtarı
2)
Do anahtarı
3)
Fa anahtarı

Ölçü Nedir:
Müzikteki eşit süreli bölümlerdir.

Ölçü çizgisi:
Her ölçü bitiminde porteyi yukarıdan aşağıya bölen çizgidir.

Bitiş Çizgisi:
Eserin bittiğini belirten yan yana çizilmiş 2 çizgiye denir.Bu çizgilerden öndeki ince arkadaki kalındır.

Ölçü Usul Rakamı:
Portenin sol baş tarafınna anahtardan sonra yazılır.Üsteki rakam bir ölçü içindeki toplam vuruş sayısını alttaki rakam nota değerini gösterir.

Donanım Nedir:
Sol anahtarıyla ölçü usul rakamı arasında arasında kalan yerdir. Bu yere bemol ve diyezler yazılır.

Bemol Nedir:
Önüne konulan notayı yarım ses kalınlaştırır.

Diyez Nedir:
Önüne konulan notayı yarım ses inceltir

Naturel(Bekar):
Diyez ve bemol almış notayı doğal haline çevirir.

Bona:
Bir müzik eserinin seslerini vermeden notalarını ritmik bir şekilde okumaktır.(Konuşur gibi okumak)

Solfej:
Bir müzik eserini seslerini vererek notalarını ritmik bir şekilde okumaktır.(Melodisiyle okumaktır)

Gam Nedir:
Sekiz sıralı ses dizesidir. Çıkıcı ve inici olarak iki çeşittir

İlave Çizgiler:
Porteye sığmayan notaları belirtmek için portenin üst veya alt kısmına eklenen kesik kesik çizgilerdir. Bunlar portede olduğu gibi bir çizgi üzerine bir aralık şeklinde yazılır.

Senkop Nedir:
İki hızlı nota arasına uzun notaların girmesi.

Nokta Nedir:
Önüne konulan notayı o notanın yarı değeri kadar yükseltir.

Röpriz Nedir:
Kısaca tekrar işaretidir.İki röpriz karşılıklıysa karşılık arası iki kez okunur. Karşılığı yoksa baştan itibaren iki kez okunur.

Ölçü Tekrar İşareti:
Kendinden önce gelen bir ölçüyü 2 kez okumaktır.

Nota Bağı Nedir:
Aynı ses olan iki veya daha fazla sürelerini toplanıp tek ses üzerinden verilmesidir.

Senyo Nedir:
Kısaca tekrar işaretidir.Senyöden senyöye geçişi düzenler.

Dolap Nedir:
Birinci okumada birinci dolap okunur ikinci dolağ okunduğunda birinci dolap atlanıp okunur.

Triole Nedir:
Birim zamanın üç eşit parçaya bölünmesidir.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !